etapa educativa: Cada una de les grandes estayes nes que se xebra'l sistema educativu.

Cast.: etapa educativa.

Propuesta de terminoloxía educativa
Propuesta de terminoloxía educativa
Rodrigo Fernández Joglar