ximnospermes: Sodivisión na que s’agrupen les plantes que nun tienen la semiente ensin protexer.

Cast.: gimnospermas. || 2. sg. Individuu d’esta sodivisión.
Cast.: gimnosperma.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez