tresllocasa: Enzima de la membrana interna mitocondrial responsable d'espulsar l’ATP formao na fosforilación oxidativa.

Cast.: translocasa.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez