talófites: Sorreinu de plantes criptógames que nun tienen dixebráu’l tueru de les fueyes nin de la raíz.

Cast.: talofitas. || 2. sg. Individuu d’esti sorreinu.
Cast.: talofita.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez