solutu: Sustancia disuelto nuna solución.

Cast.: soluto.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez