soaracnoidéu, -ea, -eo: Que ta ente les dos fueyes del aracnoides.

Cast.: subaracnoideo.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez