protozoos: Organismos unicelulares eucariotes, xeneralmente microscópicos, que puen vivir na tierra o nel agua, dellos parásitos, y que pertenecen al reinu de los protistes.

Cast.: protozoos. || 2. sg. Individuu d’esti tipu (protozóu).
Cast.: protozoo.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez