prolactina: Hormona producida na hipófisis responsable de la producción de lleche na glándula mamaria.

Cast.: prolactina.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez