partenoxénesis: Reproducción asexual na que’l desendolque del embrión asocede ensin fecundación previa.

Cast.: partenogénesis.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez