parásitu: Organismu vivu que s’alimenta de les sustancies qu’otru organismu ellabora. t.ax. (parasitu, -a, -o).

Cast.: parásito.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez