micófagu, -a, -o: Que s’alimenta de fungos.

Cast.: micófago.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez