intrón: Porción d’un xen que nun ye trescrita nin tornada a proteína.

Cast.: intrón.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez