hipertónicu, -a, -o: Relativo a una solución que tien mayor presión osmótica qu'otra cola que se compara.

Cast.: hipertónico.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez