fisión binaria: Mecanismu de reproducción asexual qu’orixina dos célules fíes iguales a partir d'una célula madre.

Cast.: fisión binaria.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez