esporofitu: Xeneración o fas diploide en plantes con alternancia de xeneraciones como mofos, felechos y plantes con flores.

Cast.: esporofito.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez