criptógama: Planta que nun da flores.

Cast.: criptógama.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez