biolluminiscencia: Producción o emisión de lluz per parte d’un ser vivu.

Cast.: bioluminiscencia.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez