asexual: Que se reproduz ensin participación de célules sexuales, nin dase fecundación nin formación d'un cigotu.

Cast.: asexual.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez