aparatu respiratoriu: Conxuntu de muérganos responsables del aliendu o respiración.

Cast.: aparato respiratorio.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez