anticuerpu: Proteína animal del organismu que bloquia a un elementu patóxenu o antíxenu de forma específica.

Cast.: anticuerpo.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez