aliendu: Aición d’alendar. || 2. Aire que s’alienda peles narices o pela boca.

Cast.: respiración.

Terminoloxía de bioloxía
Terminoloxía de bioloxía
Xosé B. Álvarez Álvarez