xelada: Fenómenu nel qu'al baxar la temperatura per baxo de 0°C, xela l'agua qu'hai na superficie.

Cast.: helada.

Terminoloxía  de Meteoroloxía
Terminoloxía de Meteoroloxía
Ruben Fernández Martínez