rexón climática: Rexón na que'l clima tien delles carauterístiques concretes, que tán determinaes pola llatitú, altitú, carauterístiques orográfiques, continentalidá.

Cast.: región climática.

Terminoloxía  de Meteoroloxía
Terminoloxía de Meteoroloxía
Ruben Fernández Martínez