réxime: Distribución estacional d'ún o más elementos meteorolóxicos nun llugar determináu.

Cast.: régimen.

Terminoloxía  de Meteoroloxía
Terminoloxía de Meteoroloxía
Ruben Fernández Martínez