rellugu: Rayu de Sol que sal pente les ñubes.

Cast.: ojeada de sol.

Terminoloxía  de Meteoroloxía
Terminoloxía de Meteoroloxía
Ruben Fernández Martínez