pedrasquiar: Aición de cayer pedraz, xarazar.

Cast.: granizar.

Terminoloxía  de Meteoroloxía
Terminoloxía de Meteoroloxía
Ruben Fernández Martínez