llover: Procesu nel que l'agua de les ñubes precipita, en forma d'agua llíquido.

Cast.: llover.

Terminoloxía  de Meteoroloxía
Terminoloxía de Meteoroloxía
Ruben Fernández Martínez