foranu: Bris qu'apaez na mariña nos díes de sol, que sopla seliquino de la mar pa la tierra; bris de la mar.

Cast.: brisa marina.

Terminoloxía  de Meteoroloxía
Terminoloxía de Meteoroloxía
Ruben Fernández Martínez