faza de corvenxencia intertropical (FCIT): frente intertropical.

Terminoloxía  de Meteoroloxía
Terminoloxía de Meteoroloxía
Ruben Fernández Martínez