estratocúmulu: Ñubes baxes formaes por capes de cúmulos estratificaos. Apaecen en forma de rexón organizada en mosaicu.

Cast.: estratocúmulus, estratocúmulo.

Terminoloxía  de Meteoroloxía
Terminoloxía de Meteoroloxía
Ruben Fernández Martínez