dorsal: Rexón allargada de presión alto que sal del centru del anticiclón.

Cast.: dorsal.

Terminoloxía  de Meteoroloxía
Terminoloxía de Meteoroloxía
Ruben Fernández Martínez