corona: Aniellu o aniellos de colores qu'apaecen alredor de la Lluna o del Sol pola mor de la difraición de la lluz al pasar peles gotes d'agua que formen les ñubes del tipu altoestratu.

Cast.: corona.

Terminoloxía  de Meteoroloxía
Terminoloxía de Meteoroloxía
Ruben Fernández Martínez