caín: Masa denso de gotes d'agua microscópiques que tán na atmósfera, anque nun ye tan trupo como la ñublina y nun llega a moyar como l'orbayu.

Cast.: bruma.

Terminoloxía  de Meteoroloxía
Terminoloxía de Meteoroloxía
Ruben Fernández Martínez