Cultures 23, yá na cai

El númberu ventitrés de Cultures. Revista Asturiana de Cultura apuerta a les llibreríes, zarrando asina la pareya monográfica que forma col volume ventidós. Si aquel taba tituláu «La cultura de la música n’Asturies (I): De la tradición a les nueves formes», esti númberu sal a la cai enfaxáu como «La cultura de la música n’Asturies (II): La gaita y la voz». Sigui lleendo «Cultures 23, yá na cai»