Revista Entrambasauguas

ENTRAMBASAUGUAS era ún dos xeitos de chamar na Edá Media ás terras máis occidentales d’Asturias. Úas terras fronteirizas ben estremadas polos ríos Navia y Eo. Úas terras occidentales unde s’hermanaron tradicionalmente os trazos astures y os trazos galaicos y unde a conciencia de fronteira sempre tuvo mui presente na personalidá da súa xente, peró tamén unde el sentimento d’asturianidá se defendéu con máis forza.

Entrambasauguas_Portada

La revista ENTRAMBASAUGUAS nacéu como necesidá y como obrigación. Quer ser un espacio aberto, un sito unde se poda escribir das nosas cosas peró na nosa fala, un elemento máis na recuperación llingüística y cultural d’estas terras da Asturias occidental.

 • Entrambasauguas, 1, Brao, 1996. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 2, Outono, 1996. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 3, Inverno, 1997. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 4, Primavera, 1997. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 5, Brao, 1997. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 6, Outono, 1997. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 7, Inverno, 1998. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 8, Primavera-brao, 1998. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 9, Outono, 1998. ABRIR]
 • Entrambasauguas, 10, Inverno, 1999. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 11, Primavera-brao, 1999. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 12, Outono, 1999. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 13, Inverno-primavera, 2000. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 14, Inverno, 2001. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 15, Primavera-brao, 2001. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 16, Outono, 2001. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 17, Primavera, 2002.  [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 18, Inverno, 2003. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 19, Primavera-brao, 2003. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 20, Inverno, 2004. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 21, Inverno, 2005. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 22, Outono, 2005. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 23, Primavera-brao, 2006. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 24, Primavera, 2007. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 25, Outono, 2008. [ABRIR]
 • Entrambasauguas, 26, Outono-Inverno, 2009. [ABRIR]