Horariu d’iviernu

Les consultes presenciales riquen cita previa confirmada.

Corréu electrónicu: alla@academiadelallingua.com
Teléfonu: 985 21 18 37

Mañanes, llunes a vienres: de 9 a 14 hores
Tardes, llunes a xueves: de 15 a 18 hores